Warji, Budak Yatim Umur Sawelas Ta Hun, Kacida Balangsakna, Katurug Turug Deuih Ku Barudak Papant A Ran Ana Remen Dijailan, Pang Pang Na Ku Si Begu Jeung Si Utun Dina Hiji Po , Warji Nulungan Anak Lurah Anu Ti Geb Rus Ka Sumur Burung Di Kebon Awi Ti Kaja Di An Harita, Anak Lurah T H Jadi Malik Nyaah Ka Warji Ku Pa Lurah, Man Hna Dijeujeuhkeun Ja Di Tukang Ngangon Munding Ari Peutingna, War Ji Sok ↠´ Budak Teuneung ☆ Download by ç Samsoedi Diajar Maca Jeung Nulis Ka As P OnonAri Si Begu Jeung Utun Mah Beu Ki Teu Eucreug, Tepi Ka Ahirna Jadi Bangsat Ge Rot Basa Si Begu Jeung Utun Keur Babagi Duit Hasil Ngarampog, Kaperego Ku WarjiLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *