Realno,pred kraj pri e vidimo koliko je ovo zapravo jedna te ka knjiga Posebno jer je knjiga inspirisana stvarnim doga ajem Zlo in nad zlo inima,makar ja to tako gledam.
Znam da je ispirirano istinitim dogadajima i to ga cini jos mucnijim Svega je previse, ne u losem smislu, ali jednostavno je pretesko uopce doci do kraja ovakve knjige Svaka cast na hrabrosti napisati nesto ovakvo Meni je ipak bilo malo prepotresno Mnoge su me situacije naljutile, neke likove jednostavno ne mogu razumijeti, ali valjda to tako bude Preporucam procitati, ali pripremite se.
Je Doma Ica I Majka Troje Dece Koja Ivi U Tipi No Disfunkcionalnoj Porodici Njena Starija Erka Dijana Prekinula Je Kontakt S Porodicom Nakon To Je Rodila Dete U Etvrtom Razredu Srednje I Sa De Kom Oti La U Hamburg Mla A Julija, Kojoj Su Roditelji Kupili Stan U Gradu Da Ne Bi Dugo Putovala Do Kole, Pose Uje Porodicu Samo Kada Joj Otac To Izri Ito Naredi I Dok On, Sve Vi E Izlo En Stresu Na Poslu, Utehu Nalazi U Alkoholu I Mla Download Epub Format ☆ Seme mraka PDF by ☆ Iva Kolega Im Ljubavnicama, Emocionalno Zapostavljana Iris Uglavnom Je Zaokupljena Prelistavanjem Crne Hronike I Brigom O Desetogodi Njem Sinu LukiKada Pro Ita Vesti O Jednom, A Potom I Drugom Silovanju, Koja Su Se Desila U Gradu, Iris Po Inje Da Sumnja U Svog Mu A U To Vreme Nije Bio Kod Ku E, A Vratio Se Krvave Ode E, Sa Ogrebotinama Na Telu Da Li Je Njen Sa A Monstrum O Kome Ceo Grad Pri A Ophrvana Strepnjom, Iris Doslovno I Ekuje Slede E Silovanje, Ivot Joj Se Pretvara U Pakao, A Kona No Otkri E Istine Stra Nije Je Od Svega To Je Mogla Zamisliti Seme mraka nije tek jedan u nizu klonova Devojke iz voza i sli nih romana, ve delo koje pose e za anrovskom matricom, modifikuje je i progovara o temama koje mnogi pisci izbegavaju i koje se jo uvek do ivljavaju kao tabu Iva Kolega ne zadovoljava se ponavljanjem postoje ih obrazaca Iako je najavljen sintagmom psiholo ki triler , roman Seme mraka je vi e studija likova nego tipi ni whodunit Misterija postoji, s tim da to nije vrsta misterije karakteristi na za anr Na po etku se ne de ava ubistvo ili nestanak, postavka je na prvi pogled suptilnija, manje ubojita Ali kako se knjiga bli i zavr nici i maske po inju da spadaju, italac polako postaje svestan svog intenziteta u asa u kom ive junaci ovog romana Kompletan tekst Za ovu knjigu treba imati stvarno jak zeludac okantno, te ko, potresno i na alost realno Te ko je uop e zamisliti da na svijetu ima ljudi i obitelji koje zaista vode ovakav ivot i imaju ovakve sudbine itaju i knjigu, u nekim momentima, doslovno sam razroga ila o i i u nevjerici lagano imala onaj isusebo e izraz lica Odre eni likovi, zbilja su me poprili no naljutili svojim pona anjem, stavom i razmi ljanjem ovjek se zapita kakvi smo mi to ljudi i koliki je zapravo postotak psihopata i sociopata na ovom svijetu koji smatraju da su normalni i da je sve to to rade zapravo normalno Ljudi koji zbog straha i bojazni za vlastitu egzistenciju mo da zbog sebi nosti ili zbog straha i kukavi luka zatvaraju o i i prave se kao da je sve u redu i da sve ba tako mora biti Ova knjiga je definitivni mindkiller Citat koji mi je zapeo za oko Blago tom umrlom Za to ga svi oplakuju, kad su ivi oni koje treba aliti ✓ Seme mraka Ô Autorka koja, da je sa engleskog govornog podru ja, bi do sada sigurno osvojila top liste na ameri kom i britanskom u anr ka e psiholo ki triler Ovaj roman je daleko vi e od ablona po kojem mnogi danas pi u trilere Iva Kolega smelo i ve to pripoveda i hvata se uko tac sa veoma mra nim temama Pi e o porodici koju je progutala tama iz koje se retko ko izvu e Pi e o porodici koja na prvi pogled mo e izgledati kao prose na porodica sa prose nim problemima Iza zatvorenih vrata se, me utim, kriju u asi iz najgorih no nih mora Treba imati hrabrosti i napisati ovakav roman S druge strane, treba imati hrabrosti i pro itati ga Tema koju mnogi izbegavaju Ono to ostavlja najja i utisak u ovoj knjizi je psihologija rtve, nasilnika, kao i onih koji guraju glavu u pesak pred neizbe nom istinom Kada pro itate poslednju stranicu i zatvorite knjigu, zapitajte se na ta biste vi bili spremO ajno lo e napisano Redovna boljka doma ih autora Svi bi pisali, nitko ne bi pekao zanat prethodnim itanjem, isto da nau e kako se pi e suvisla re enica Jer, ako Luka ide u kolu, i ustaje u 7.
15, naravno da ide u dopodnevnoj smjeni Na primjer A takvih je nebuloza ovo tivo prepuno, na ast i radost koliko autorici, toliko i uredniku Kava.
Cigareta.
Crna kronika.
Ne zvu i ba kao idealna jutarnja rutina Ali nekome je to sve to ima Netko mora uz prvi gutljaj kave i prvi dim cigarete pro itati grozne vijesti da bi sam sebe zavarao i pomislio kako je u njegovom ivotu jo i dobro, s obzirom na sve probleme koji mu e druge ljude Iris koristi crnu kroniku kako bi zamaglila svoju stvarnost, jer ljudima koji su imali tu nesre u da napune retke crne kronike je gore Iako joj je jedna k er rodila ve u srednjoj koli i po zavr etku iste odselila van dr ave u nepoznat svijet i s njom komunicira skoro pa nikad, dok se druga k er koluje u drugom gradu i ku i dolazi samo kad mora, a komunikacija s njom je jednako slaba ljudima u crnoj kronici je gore.
Iako bi njezina snaga trebala biti usmjerena na plahog desetogodi njeg sina, Iris je iscrpljena Jer ivi s mu em koji svoje poslovne neuspjehe lije i potocima alkohola i nebrojenim Iris je ku anica i majka troje djece Njezina obitelj daleko je od savr enstva i od onog to bi se smatralo normalnim Njezina starija k i Diana rodila je u etvrtom srednje, odselila s de kom u Njema ku i gotovo prekinula svaki kontakt s obitelji Mla a k i Julija se koluje u drugom gradu, dolaze i u obiteljski dom samo kad mora Njezin suprug, Sa a, u vje itom je stresu zbog posla, a utjehu pronalazi u alkoholu i ljubavnicama I dok Sa e ponekad nema doma i po dva dana, Iris se zaokuplja brigom o tre em djetetu, desetogodi njem Luki i itanjem novina, osobito crne kronike koju ita najvi e kako bi uvjerila samu sebe da u svijetu postoje i gore stvari i da u usporedbi s njima, njezin ivot i nije toliko katastrofalan kako se na prvu ini.
No, kad pro ita vijesti o jednom, a potom i o drugom silovanju koja su se dogodila u njezinom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *