PDF 多情劍客無情劍 eBook Ã × tripzmode.co

➳ [Reading] ➶ 多情劍客無情劍 By Gu Long ➩ – Tripzmode.co เซียวลี้ปวยตอ มีดบินไม่พลาดเป้า มีทั้งสิ้นสี่เล่มจบ เป็นผลงานที่ประส➳ [Reading] ➶ 多情劍客無情劍 By Gu Long ➩ – Tripzmode.co เซียวลี้ปวยตอ มีดบินไม่พลาดเป้า มีทั้งสิ้นสี่เล่มจบ เป็นผลงานที่ประส? เซียวลี้ปวยตอ มีดบินไม่พลาดเป้า มีทั้งสิ้นสี่เล่มจบ เป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของโก้วเล้ง ช่วยยกระดับฐานะของเขา?.

??ห้สูงโดดเด่นในประวัติศาสตร์แห่งกำลังภายใน หลังจากยุคของกิมย้ง ยังมีนิยายที่มิอาจไม่อ่านเรื่องของตัวเอกชื่อ ลี้ชิ้มฮัว เจ้าของมีดบินไม่พลาดเป้า กอปรไปด้วยไหวพริบสติปัญญาของชอลิ้วเฮียงบวกกับเล็กเซียวหงส์ เขายอมเสียสละทั้ง?.

多情劍客無情劍 ebok 多情劍客無情劍 PDFEPUB??ห้สูงโดดเด่นในประวัติศาสตร์แห่งกำลังภายใน หลังจากยุคของกิมย้ง ยังมีนิยายที่มิอาจไม่อ่านเรื่องของตัวเอกชื่อ ลี้ชิ้มฮัว เจ้าของมีดบินไม่พลาดเป้า กอปรไปด้วยไหวพริบสติปัญญาของชอลิ้วเฮียงบวกกับเล็กเซียวหงส์ เขายอมเสียสละทั้ง?.

PDF 多情劍客無情劍 eBook Ã × tripzmode.co

PDF 多情劍客無情劍 eBook Ã × tripzmode.co 古龍Xiong Yaohua Chinese 熊耀華 June – September better known by his pen name Gu Long was a Chinese novelist screenwriter film producer and director Xiong is best known for writing wuxia novels and serials which include Juedai Shuangjiao Xiaoli Feidao Series Chu Liuxiang Series Lu Xiaofeng Series and Xiao Shiyilang Some of these works have been adapted into films and television series for numerous times In the s Xiong started his own film studio Bao Sian to focus on adaptations of his works He graduated from Cheng Kung Senior High School in Taipei and from the Foreign Language Department of Tamkang UniversityXiong was born on June in Hong Kong but his registered identity claimed that he was born in His ancestral home was in Nanchang Jiangxi China and he lived in Hankou in his childhood He moved to Taipei Taiwan in with his parents who divorced in With help from his friends and using the money he earned from part time work to fund his education Xiong graduated from the Foreign Language Department of Tamkang University He found a job in the United States Army Advisory in Taipei laterIn Xiong published his first wuxia novel Cangiong Shenjian 蒼穹神劍 under the pen name Gu Long From to Xiong published eight novels but did not achieve the results he desired He moved to Ruifang Town 瑞芳鎮 and lived there for three years after which he changed his perspective and adopted a new writing style Between and the late s Xiong rose to prominence in the genre of modern wuxia fiction for his works As the sole representative of excellence in the wuxia genre from Taiwan for an entire decade Xiong was named along with Jin Yong and Liang Yusheng as the Three Legs of the Tripod of WuxiaWhile he was still in university Xiong lived with a dance hostess Zheng Yuexia 鄭月霞 and had a son Zheng Xiaolong 鄭小龍 with her However later he started a relationship with another dance hostess Ye Xue 葉雪 who also bore him a son Ye Yikuan 葉怡寬 Shortly after that Xiong met a senior middle school graduate Mei Baozhu 梅寶珠 who became his first legal spouse and bore him his third son Xiong Zhengda 熊正達 Xiong's extramarital affairs with other women caused him to break up with Mei laterIn the later part of his life Xiong suffered from depression and the uality of his works declined rapidly He had to employ ghostwriters to co write many of his later works because of his ailing health He died on September at the age of due to illness wrought by alcoholism namely cirrhosis and esophageal hemorrhage at around pm Xiong's friends brought him bottles of XO at his funeralXiong was said to be influenced not only by wuxia fiction but also by the works of Ernest Hemingway Jack London John Steinbeck and Friedrich Nietzsche His novels are usually made up of short sentences and paragraphs and mostly dialogues between characters like a play scriptIn contrast with Xiong other writers such as Jin Yong and Liang Yusheng take an alternative route in writing wuxia fiction incorporating Chinese history culture and philosophical ideas in their works Xiong initially intended to follow them but changed his decision after exposure to western works such as the James Bond series and The Godfather novels The influence of these works which relied on the idiosyncrasies of human life razor sharp wit poetic philosophies mysterious plots and spine tingling thrills to achieve success enabled Xiong to come up with a uniue way of writingsource wikiGu Long and Khu Lung are the same person the latter is the Hokkien pronunciation in Indonesia.

10 thoughts on “多情劍客無情劍

 1. Jokoloyo Jokoloyo says:

  PDF 多情劍客無情劍 eBook Ã × tripzmode.co 多情劍客無情劍 ebok, 多情劍客無情劍 PDFEPUBI have re read this book at least 7 timesHis imagination of wuxia universe is uniue compared to other wuxia authors If I may say so boldly the universe on his novels are like 19th century American Western than Ancient Chinese This one novel is taking one step to resemble Western AL


 2. C. C. says:

  PDF 多情劍客無情劍 eBook Ã × tripzmode.co 多情劍客無情劍 ebok, 多情劍客無情劍 PDFEPUBGu Long is one of the most famous Kung Fu novelists in many ways popular than even the master himself Louis Cha However I have very mixed feelings about his books On the one hand the stories are good with interesting plots I also learn uite a bit about ancient China both poetry and culture from his writings And I love him for his characters on this later However Gu Long is a womanizer and a drunk both of which are uite clearly reflected in his books thus four instead of five stars But like I said I love his characters His stories are rarely realist


 3. Mizuki Mizuki says:

  PDF 多情劍客無情劍 eBook Ã × tripzmode.co 多情劍客無情劍 ebok, 多情劍客無情劍 PDFEPUB Pre revivew Damn the movie adaptation of this story looks pretty badass


 4. George Isaacs George Isaacs says:

  PDF 多情劍客無情劍 eBook Ã × tripzmode.co 多情劍客無情劍 ebok, 多情劍客無情劍 PDFEPUBThe cold wind act as a knife using the ground as the cutting board and people as fish meatThe snowstorm extends for thousands of miles making everything seem like bright white silverIn this cold winter snowstorm a horse carriage came from the north It's wheels shattered the snow on the ground but cannot shatter loneliness in the worldFrom these first few lines I knew I was in for a hilarious and awesome readHowever about three uarters of the way through probably earlier the writer starts to bog down the narrative by explaining every other line of dialog or action as some aspect


 5. Jason Maung Jason Maung says:

  PDF 多情劍客無情劍 eBook Ã × tripzmode.co 多情劍客無情劍 ebok, 多情劍客無情劍 PDFEPUB小李飛刀An excellent wuxia novel if you are interested in it The only gripe I have with it is that we never read about how Li XunHuan becomes such a strong martial artist but you have to expect that from a Gu Long novel


 6. Zzadisorn Zzadisorn says:

  PDF 多情劍客無情劍 eBook Ã × tripzmode.co 多情劍客無情劍 ebok, 多情劍客無情劍 PDFEPUBWhat it's dramatically


 7. Zhe Zeng Zhe Zeng says:

  PDF 多情劍客無情劍 eBook Ã × tripzmode.co 多情劍客無情劍 ebok, 多情劍客無情劍 PDFEPUBThere are little hint of Sherlock Holmes element in this and it's an awesome read indeed


 8. Yuanjian Yuanjian says:

  PDF 多情劍客無情劍 eBook Ã × tripzmode.co 多情劍客無情劍 ebok, 多情劍客無情劍 PDFEPUBSo many beautiful and memorable lines His prose is cinematic stylized and precise with the most unexpected yet apt metaphors


 9. Sieran Sieran says:

  PDF 多情劍客無情劍 eBook Ã × tripzmode.co 多情劍客無情劍 ebok, 多情劍客無情劍 PDFEPUBJust amazing in how addictive and gripping the plot is It was so hard to put the book down lol Aside from that I really liked 李尋歡 and 阿飛 Many of the main characters had a backstory and a lot of psychological descriptions which made them 3D and complex characters Even the evil characters are understandable to some exten


 10. Nattapan Nattapan says:

  PDF 多情劍客無情劍 eBook Ã × tripzmode.co 多情劍客無情劍 ebok, 多情劍客無情劍 PDFEPUBThe mixture of Morality Foolishness and so many deadly SINS A very sad and unfortunate situations indeed


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *