À Anılarım ô M kemmel bir an kitab , zellikle hukuk ular kesinlikle okumal.
HirschY L Nda Almanya Dan Ayr Larak Y Llar Nda Stanbul Hukuk Fak Ltesi Nde, Y Llar Nda Da Ankara Hukuk Fak Ltesi Nde Davetli Retim Yesi Olarak Al M T RAn Lar M Da Yer Alan Weimar Cumhuriyeti Nin K Y Llar , Hitler In Iktidara Geli I Ve Hukuk Ular N Tutumu, Atat Rk T Rkiyesi Nin Ilk Otuz Y L Ile Ilgili G R Ler Ve G Zlemler, Hukuk U Download Epub Format Å Anılarım PDF by ß Ernst Eduard Hirsch Olsun Olmas N Yak N Tarihle, Toplum Ve Siyaset Hayat Ile Ilgilenen Herkesin Ilgisini EkecektirBu Kitab N Bir Ba Ka Zelli I De Niversite Hayat M Z N Nereden Nereye Geldi Ini Renmek Isteyenler A S Ndan Nemli Bir Ba Vuru Kayna Olmas D R ok g zel bir an kitab Herkese tavsiye ederim.
dwsaqeqwAlman profes r n g z nden do makta olan bir Cumhuriyet ve hukuk sistemi hakk nda olduk a etkileyici bir otobiyografi Ordinary s Profes r Dr Ernest Hirsch e kranlar m sunar, huzur i inde uyumas n dilerim 1933 y l ndan 1952 y l na kadar T rkiye de ya ayan Alman akademisyen hukuk u Prof.
Hirsch in an lar Okunmal d r.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *